Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Η Εσωτερική Διδασκαλία του Λόγου


Στη σημερινή εποχή η Ελλάδα γίνεται η αφετηρία της παγκόσμιας εκδήλωσης του έργου της δευτέρας παρουσίας του Λόγου. Όλοι οι δρόμοι που υπάρχουν ανοιχτοί μπροστά στον άνθρωπο, αρχίζουν να μεταλλάσσονται και να εντάσσονται στον ένα δρόμο που οδηγεί στην πορεία της Θέωσης του Ανθρώπου.
Ένα παγκόσμιο γεγονός εμφανίζεται, αυτό των φωτισμένων ανθρώπων. Είναι ένα γεγονός που παρουσιάζεται βάσει Θείου σχεδίου, περιλαμβάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους ανά τον κόσμο, έχει προαναφερθεί στις γραφές όλων των λαών και αναγγέλλει την έναρξη μιας νέας κοσμικής περιόδου κατά την οποία γίνονται αποκαλύψεις, δηλαδή ερμηνεύσεις βαθιές και ουσιαστικές των διαφόρων συμβόλων, συμβολισμών και αλληγοριών.
Αρχίζει η αφύπνιση των συνειδήσεων των ανθρώπων, που βρίσκονται σε νάρκη. Αισθάνονται την ανάγκη της κάθαρσης και της μετά-νοιας και έλκονται σταθερά από το έργο που τους φανερώνεται –αυτή τη στιγμή– την κατάλληλη στιγμή της ζωής τους. Μπαίνουν δηλαδή στα στάδια της συνειδητής μαθητείας στην εσωτερική διδασκαλία του Λόγου. Οδηγούνται στην απελευθέρωση τους από τους εξωτερικούς τύπους λατρείας των διαφόρων θρησκειών και των δογμάτων καθώς και από διάφορες προλήψεις, δεισιδαιμονίες, προκαταλήψεις, δεσμεύσεις, φόβους και γενικά άγνοια.
Αρχίζει να αποκαλύπτεται και να τηρείται η Θεία νομοτέλεια για την Θέωση του Ανθρώπου ανεξαιρέτως φύλου, φυλής, εθνότητας, θρησκείας, εξέλιξης. Ο Θείος Λόγος ενεργοποιείται μέσα σε κάθε άνθρωπο που θα αποζητήσει, ειλικρινά, να του φανερωθεί η Αλήθεια. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μαθητής και Αδελφός του Λόγου, στην πορεία του προς τη Θέωση, γίνεται σταδιακά Μύστης και Μυσταγωγός των Μυστηρίων του Άπειρου Θεού μέσα του.
Ο Λόγος παρουσιάζεται, όχι στα σύννεφα, αλλά μέσα στη Ψυχή του ανθρώπου. Η πρώτη Του Έλευση, γίνεται μέσα στον άνθρωπο, η δευτέρα Του Παρουσία, φανερώνοντας, ότι άνθρωπος και Θεός είναι ένα και το αυτό και ότι όλοι οι άνθρωποι αποτελούν τον Έναν Άνθρωπο.
Η Ουσία της Αγάπης φανερώνεται ότι είναι το δομικό στοιχείο του ανθρώπου αλλά και η αναγνώρισή της, η εξωτερίκευσή της, η προσφορά της ως έλεος και ευχαριστία είναι ο μόνος δρόμος για την κατανόηση του Αληθινού εαυτού του.
Οι άνθρωποι αρχίζουν να φέρουν μέσα τους Πνεύμα Θείο, να παραδίδουν τις κινήσεις τους στη Θεία καθοδήγηση του Λόγου και μέσα από την Χριστική Χάρη να επιστρέφουν στην Αρχή της εκπόρευσής τους, με πλήρη συνείδηση, συνείδηση Θεία. Ο Άνθρωπος ενανθρωπίζεται τον Θεό. Ο Υιός φανερώνει τον Πατέρα. Ο Άνθρωπος και ο Θεός γίνεται Ένα.
Όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, δεν είναι εικασίες, γίνονται εδώ και τώρα και εμείς όλοι, έχουμε την τιμή να είμαστε λειτουργοί τους και μέρος τους.

Χ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: